תנאי השימוש באתר

האתר בבעלות משרד תל-צור ושות, עורכי-דין ("המשרד"), בכתובת www.telzur.com ו/או בכל האתרים הקשורים כאמור לעיל, כולל באופן קולקטיבי את התכנים הזמינים של המשרד באמצעות האתר, לצורך קבלת מידע והנאה עבור הגולש/ת. הגולש/ת יכול/ה לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש/ת לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי גישה/כניסה וגלישה לאתר, הגולש/ת מסכים/מסכימה ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב/ת על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין. תנאים אלו לשימוש באתר חלים על כל הגולשים/גולשות באתר, לרבות כאלה שהם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.

על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש/ת מאשר/ת ומסכים/מה לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות").
גולש/ת שתנאים אלו אינם מוסכמים עליו/עליה, מתבקש/ת לא להשתמש באתר.

המידע המופיע באתר מסופק למטרות הסברה בלבד, אין להתייחס אליו כאל ייעוץ משפטי בכל נושא שהוא ואין להסתמך עליו ככזה. המשרד אינו נושא באחריות כלשהי בקשר לכל ההשלכות האפשריות הנובעות משימוש במידע המופיע באתר זה. המידע המופיע באתר עשוי להיות להיות שגוי או לא מעודכן. גישה למידע הכלול באתר זה לא תיחשב בשום פנים ואופן כיצירת יחסי עורך דין-לקוח בין המשרד לבין כל גורם הניגש לאתר זה. פנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכל עורך דין שפרטיו מצוינים באתר זה, או שליחת מידע ללא הסכמה מוקדמת של המשרד, לא תתפרש כיצירה אוטומטית של מערכת יחסי עורך-דין לקוח בין המשרד לבין הצד השולח את הדואר האלקטרוני או המידע. הפרסומים שלנו אינם מהווים, בשום מקרה ובשום נסיבות, ייעוץ משפטי. פרסומים כאמור נועדו לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מיועדים לציטוט או לייחוס ללא הסכמתנו מראש ובכתב. ניוזלטרים הנשלחים על-ידי משרדנו לא נועדו ליצור וקבלתם לא תתפרש כיצירה אוטומטית של מערכת יחסי עורך-דין לקוח בין המשרד לבין הצד המקבל את הדואר האלקטרוני או המידע.
התכנים באתר, הם רכושו (או בשימוש בהרשאה) של המשרד. החומר הכלול באתר זה נוצר על-ידי, ונשאר בבעלותו הבלעדית, של המשרד. שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש/ת, אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש/ת הרשאה ספציפית מטעם המשרד מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. האתר ותוכנו מסופקים לצורכי מידע לגולש/ת ולשימוש אישי שלו/ה בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אתרים מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות/מקושרות/מאוגדות/מסונפות/כלולות עם המשרד שהוא עצמאי. המשרד ו/או כל גורם הקשור אליו, אינו תומך או מייצג או אחראי בנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא נצפה/נערכה סקירה של התוכן/ החומרה באתרים אלו. למשרד אין כל שליטה והוא מתנער מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן מדיניות הפרטיות או ההתנהלות באתרים של צדדים שלישיים. בנוסף, המשרד אינו יכול לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרים של צדדים שלישיים. לכן, המשרד אינו מייצגת/אינו מתחייב לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרים של צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים ובנוסף המשרד אינה בהכרח תומכת באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו. על ידי שימוש באתר, הגולש/ת משחרר/ת / מוותר/ת באופן מפורש את המשרד ו/או כל גורם הקשור אליו, מכל אחריות שעלולה לקום/להיווצר/לעמוד/ לצמוח  לגולש/ת מגלישה באתר כלשהו של צד שלישי. בהתאם לכך, האתר ממליץ לגולש/ת להיות מודע/ת לכך שבעת עזיבת האתר לטובת אתרים אחרים עליו/עליה לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא/היא מבקר/ת בו.