תמונת פרופיל של ניב וניש

ניב וניש

עורך-דין
תחומי עיסוק
ליטיגציה
בוררות ויישוב סכסוכים
השכלה
תואר ראשון במשפטים (LL.B) (בהצטיינות) אוניברסיטת חיפה, 2017
שנת הסמכה בלשכת עורכי הדין
2018
פרסומים ופעילות אקדמית
  • עוזר מחקר (משפט משווה, השתתפות פעילה בכתיבת מאמרים), תרופות במשפט האזרחי (ד"ר יהודה אדר), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2014;
  • חבר מערכת, כתב העת "דין ודברים", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2015;
  • עוזר הוראה, קורס "סדר דין אזרחי – מורחב" (ד"ר רבינוביץ-עיני), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2016.
  • חונך, קורס "מיומנויות משפט ומידע", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2016;
  • עוזר הוראה, קורס "מקורות המשפט הישראלי" (ד"ר רבינוביץ-עיני), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2016;
  • עוזר הוראה, קורס "כתיבה משפטית" (תרגול סטודנטים ששפת אמם איננה עברית בכתיבה משפטית), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2017-2016.